POIS RP GDDKiA FS

Podwykonawcy

 

 Podwykonawcy
 L.p. Odcinek Nazwa firmy Rodzaj robót Data zatwierdzenia podmiotu
1. C LACH TOMASZ F.H.U.Wykonanie robót rozbiórkowych.16.01.2019 r.
2.CP.P.U. WOD - MAR Tomasz MarkowskiWykonanie przebudowy kolizji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 19.04.2019 r.
3.C

KELLER POLSKA Sp. z o.o.

Wykonanie wzmocnienia podłoża obiektów WD24, WD25, WD26a, WD28, WK20, WS22, WD30. 19.04.2019 r.
4.CSTANGL TECHNIK POLSKA Sp. z o.o.Wykonanie przebudowy kolizji niskiego i średniego napięcia oraz wykonanie przyłączy elektrycznych niskiego napięcia i przyłączy do elementów Systemu Zarządzania Ruchem.24.04.2019 r.
5.CZBT Sp. z o.o.Kompleksowe wykonanie przebudowy kolizji teletechnicznych. 25.04.2019 r.
6.CINVESTGAS Sp. z o.o.Wykonanie przebudowy sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia.25.04.2019 r.
7.CPPI CHROBOK S.A.Wykonanie ścianek szczelnych, tymczasowych i traconych. 08.05.2019 r. 
8.CNTS INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.Wykonanie stabilizacji ulepszonego podłoża, warstw nasypu i podbudów na miejscu.13.05.2019 r. 
9.CBBR Polska Sp. z o.o.Wykonanie sprężania obiektów mostowych wraz z dostawą materiałów.30.05.2019 r.
10.CPOLMEX Paweł PancerzWykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie WS 22.01.07.2019 r.
11.CBUDPOL Sp. z o.o.Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz nawierzchni z betonu cementowego wraz z dostarczeniem wszelkich materiałów.17.07.2019 r.
12.CP2P Sp. z o.o.Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie WK 20.19.07.2019 r.
13.CB2 Sp. z o.o.Dostawa i montaż łożysk mostowych.22.07.2019 r.
14.CP2P Sp. z o.o.Wykonanie kompleksowych robót żelbetowych na obiekcie WD21, WD24, WD25.13.08.2019 r.
15.CMARKUS Marek AntkowiakWykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu podłużnego w pasie rozdziału trasy S705.09.2019 r.
16.CInstalatorstwo Elektryczne Paweł Chyczewski, Marcin Wojciechowski s.c.Wykonanie przebudowy kolizji niskiego i średniego napięcia oraz wykonanie przyłączy elektrycznych niskiego napięcia i przyłączy do elementów Systemu Zarządzania Ruchem26.09.2019 r.
17.CLuiza Baran HYDROMOSTWykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej06.11.2019 r.
18.CŁUKÓW-BUD Zdzisław ŁukowskiWykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego08.11.2019 r.
19.BZIELEŃ DROGOWA Sp. z o.o.Wykonanie wycinki drzew i krzewów - B129.11.2019 r.
20.BZIELEŃ DROGOWA Sp. z o.o.Wykonanie wycinki drzew i krzewów - B211.02.2020 r.

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu