Fundusze Europejskie, Infrastruktura i Środowisko - logo
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo
Unia Europejska, Fundusz Spójności - logo

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C będzie realizowany w ramach czterech Decyzji ZRiD (Zadanie 1-4)

Zadanie 1 – 3

Wykonawca jest w trakcie oczekiwania na wydanie Decyzji ZRiD.

Zadanie 4

W dniu 03.12.2018r. nastąpiło Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy dla Zadania nr 4 na Odcinku C. Trwają prace geodezyjne.

 

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. A

RUBAU Polska Sp. z o.o. ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa
http://www.rubau.com

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu