POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek C

Odcinek C jest realizowany w ramach czterech decyzji ZRiD (Zadanie 1-4).  

2020.02 PŚP C

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - ciąg główny,
 • warstwa mrozochronna i Podbudowa DD-22 wraz z zadaniem 2,
 • podbudowa z kruszywa C90/3 – ul. Warszawska

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wymiany gruntu - ciąg główny,
 • wykonanie stabilizacji C0,4/0,5 – ciąg główny wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie stabilizacji C5/6 – DZ3 wraz z zadaniem 4,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa C90/3 – DZ3 –wraz z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: izolacja płyty pomostu,
 • WS-22: izolacja płyty pomostu,
 • WD-24: izolacja płyty pomostu, wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A: konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie,
 • PZM-1: wykonanie wymiany gruntu,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylni
 • PZM-2: deskowanie ścian (droga główna n. Grójec), zbrojenie całego obiektu (droga główna n. Grójec), deskowanie całego obiektu (droga główna n. Grójec), Zbrojenie UN (droga główna – n. Grójec), Wykonanie UN (droga główna n. Grójec)
 • MO30B: wykonanie oczepu.
 • WD-30: izolacja płyty pomostu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rury ZRID2, rury ZRID3, studnie ZRID3
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – oświetlenie ZRID1, ZRID2.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy zasadniczej C5/6 - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - ciąg główny
 • nasypu - ciąg główny
 • nasypu - DP2851W ul. Pawłowicka

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,
 • wymiany gruntu - ciąg główny

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu DZ3 wraz z zadaniem 3

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie zasypki pod płytę przejściową, wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A:  przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), zbrojenie ustroju nośnego,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego,
 • PZM-2: deskowanie ścian (droga główna), zbrojenie całego obiektu (droga główna n. Grójec)
 • MO30B: wykonanie oczepu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa:rury ZRID2, rury ZRID4
 • melioracjami –wykonanie przebudowy sieci drenarskiej ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, SZR_ZRID2, oświetlenie ZRID1, ZRID2.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem ciągu głównego
 • wykopu - ciąg główny,
 • nasypu - ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu DZ3 wraz z zadaniem 3

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A:  przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), zbrojenie ustroju nośnego,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego,
 • PZM-2: wykonanie kap (DZ3), deskowanie ścian (droga główna), zbrojenie całego obiektu (droga główna)
 • MO30B: oczep,
 • WD-30: wykonanie płyty przejściowej.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rury ZRID2, rury ZRID3
 • melioracjami –wyłączenia z eksploatacji istniejących sączków i zbieraczy ZRID1,
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, SZR_ZRID2, oświetlenie ZRID2.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny,
 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wykopu – ciąg główny,
 • nasypu – ciąg główny,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • odhumusowaniem ciągu głównego
 • nasypu – DZ3 wraz z zadaniem 3s

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • WD-26A: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie),
 • WD-28: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie).
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Warszawa), wymiana gruntu,
 • KP-29: wykonanie ustroju nośnego,
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec), wykonanie kap (droga DZ3), deskowanie ścian (droga główna) , zbrojenie całego obiektu (droga główna)
 • MO30B: wykonanie oczepu,
 • WD-30: wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-24: wykonanie zasypki pod płytę przejściową

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, studniami ZRID3, rurami ZRiD4
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4

 

LUTY 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych  z wykonaniem:

 • pasa technologicznego 02 – łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.
 • Wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny,
 • odhumusowaniem ciągu głównego,
 • wykopu – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej.
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie filarów podpory nr 4, wykonanie oczepu podpory nr 5, przygotowanie podłoża pod rusztowanie.
 • WD-28: przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze (rusztowanie).
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Grójec).
 • KP-29: deskowanie podpór (część zachodnia – podpora nr 3), deskowanie podpór (część wschodnia – podpora nr 1), wykonanie   

            ustroju nośnego.

 • PZM-2: wykonanie płyty przejściowej (droga DZ 1.4), wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec).
 • MO30A: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID3, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 102.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.
 • odhumusowaniem ciągu głównego

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1
 • WD-26A: wykonanie filarów podpory nr 4, wykonanie oczepu podpory nr 5, przygotowanie podłoża pod rusztowanie
 • WD-28: konstrukcje wsporcze (rusztowanie), podłoża pod rusztowanie.
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Grójec), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec)
 • KP-29: wykonanie słupów podpory nr 1, deskowanie podpór (część wschodnia – podpora nr 1)
 • PZM-2: wykonanie płyty przejściowej (droga DZ 1.4), wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec)
 • MO30A: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1,
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 102.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej, montaż dylatacji modułowej na podporze P1 i P3.
 • WD-24: montaż dylatacji modułowej na podporze P1 i P3, wykonanie zasypki pod płytę przejściową.
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1 i nr 3.
 • WD-26A: wykonanie filarów podpory nr 3, nr 4 i nr 5.
 • WD-28: wykonanie filarów podpory nr 2, przygotowanie podłoża pod rusztowanie.
 • PZM-1: wykonanie wykopu pod drogą główną (nitka Grójec).
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia), wykonanie fundamentów kładki (podpora nr 2), deskowanie podpór (część wschodnia – podpora P1).
 • PZM-2: wykonanie zasypki za przyczółkami (droga DZ1.4), wykonanie płyty przejściowej (droga DZ 1.4), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec), wykonanie chudego betonu pod drogą główną (nitka Grójec), wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (nitka Grójec).
 • MO30b: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1, wykonanie przebudowy sieci drenarskiej – ZRID1.

przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101, 102.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu ZB - 49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie płyty przejściowej.
 • WD-24: wykonanie ścianki zaplecznej na podporach P1 i P3,
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie fundamentu nr 4 i nr 5, wykonanie filarów podpory nr 3 i nr 4.
 • WD-28: wykonanie fundamentu P2, wykonanie filarów podpory nr 2.
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia).
 • PZM-2: wykonanie zasypki za przyczółkami (droga DZ1.4), wymiana gruntu pod drogą główną (nitka Grójec),
 • MO30b: kotwienie od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, rurami ZRID4.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, usuwanie kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101.

 

STYCZEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy DD22 – łącznie z zadaniem 2

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • rozbiórki ciągu głównego,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.  

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe (roboty wykończeniowe).
 • WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1.
 • WD-26A: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporą nr 3, 4 ,5, wykonanie fundamentu nr 3 i nr 4.
 • WD-28: wykonanie fundamentu P2.
 • KP-29: wykonanie fundamentów kładki i pochylni (część wschodnia).
 • MO30b: kotwienie od strony Grójca.
 • WD-30: wykonanie zasypki za przyczółkami. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID3.
 • melioracjami – przebudowa i konserwacja cieków wodnych – ZRID1.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • drogi DD18.
 • podbudowy DD22.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • frezowania – ciąg główny,
 • nasypu DZ1,
 • nasypu DP2851W – ul. Pawłowicka,
 • wykopu – L01.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie fundamentu pod oblicowanie gruntu zbrojonego na podporze nr 1.
 • WD-26A: wykonanie wykopu fundamentowego i chudego betonu pod podporą nr 3, 4 ,5.
 • WD-28: wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P2.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej, wykonanie chudego betonu (część wschodnia).
 • PZM-2: zbrojenie ustroju nośnego, wykonanie UN (droga DZ-1.4).  
 • MO30b: wykop pod rzędną kotwienia od strony Warszawy, kotwienie od strony Grójca. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2, studniami ZRID2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, usuwaniem kolizji z siecią WN 110kV – stanowisko 101, 106.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-26A: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P3, P4, P5, wykonanie kolumn DSM pod fundamentem P3, P4, P5.
 • WD-28: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P2.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej.
 • PZM-2: deskowanie całego obiektu, zbrojenie ustroju nośnego - droga DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy, wykop pod rzędną kotwienia od strony Warszawy.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3.

 

Tydzień I

Wykonawca nie prowadzi robót. W ramach dyżuru Wykonawca kontroluje stan oznakowania pionowego.

 

GRUDZIEŃ 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10,
 • chodnika – ul. Główna,
 • drogi – DD18,
 • wykopu ZB-49b. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10 – ciąg główny,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-26A: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P3, P4, P5.
 • KP-29: wykonanie wykopu po stronie wschodniej.
 • PZM-2: zbrojenie ścian, deskowanie całego obiektu - droga DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID3, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G17a, G3, G7, G13.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID2, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, kolizja eSN4, eSN2, eSN1 ; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 106.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10,
 • wykopu – DP2837W – ul. Główna,
 • chodnika – ul. Główna,
 • drogi – DD18,
 • drogi DD20b,
 • warstwy mrozoochronnej DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ul. Warszawska – łącznie z zadaniem 2,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm – ciąg główny,
 • pobocza – DZ-2,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Pawłowicka,
 • warstwy wiążącej – ul. Pawłowicka,
 • krawężnik – ul. Pawłowicka,
 • nasypu – ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej – DD25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki nawierzchni – ciąg główny,
 • pobocza - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki nawierzchni.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD–21: wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-24: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: wykonanie kap chodnikowych (nitka Warszawa), wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-26A: przygotowanie platformy pod palownice – podpora P3, P4, P5.
 • KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia), wykonanie wykopu po stronie wschodniej.
 • PZM-2: deskowanie ścian, zbrojenie ścian, deskowanie całego obiektu, zbrojenie ustroju nośnego - droga DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: demontaż deskowania, wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, rurami ZRID2, rurami ZRID3, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G12, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja eSN3, enN2, enN1, enN14, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID3, przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID4, kolizja eSN4, eSN2, eSN1 ; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 101, 109, 110, 105.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Główna,
 • warstwy wiążącej – ul. Główna,
 • wykopu DD-16,
 • drogi – DD18,
 • warstwy mrozoochronnej DW20a,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 DW20a,
 • warstwy wiążącej DW20a,
 • drogi DD20b,
 • warstwy wiążącej DD22 – łącznie z zadaniem 2,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ul. Warszawska – łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania – ciąg główny,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej DZ-2,
 • warstwy wiążącej DZ-2,
 • pobocza – DZ-2,
 • nasypu – DZ-1,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – DZ-1,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DZ-1,
 • podbudowy bitumicznej DZ-1,
 • warstwy wiążącej DZ-1,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • warstwy mrozoochronnej C1,5/2 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • krawężnik L01 - rondo.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • nasypu - DD-26,
 • pobocza - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy bitumicznej – DZ3 – łącznie z zadaniem 4,
 • pobocza – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-24: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: wykonanie kap chodnikowych (nitka Warszawa), wykonanie kap chodnikowych (nitka Tarczyn).
 • KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia).
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-1.4, deskowanie ścian (droga DZ-1.4).  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G11, G13.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja enN2, enN14,przyłącze elektryczne plus zasilanie SZR_ZRID1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 102, 109, 110, 105, 106.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – ciąg główny,
 • wykopu DD-17,
 • drogi – DD18,
 • warstwy wiążącej – DD20,
 • warstwy mrozoochronnej – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • podbudowy – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • chodnika – DZ-2,
 • pobocza – DZ-2,
 • odhumusowania – DZ-1,
 • nasypu – DZ-1,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – DZ-1,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DZ-1,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Pawłowicka,
 • warstwy wiążącej – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy bitumicznej – L01,
 • nasypu – DD-23,
 • pobocza – DD-23,
 • nasypu – DD-25,
 • podbudowy z kruszywa – DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • pobocza - DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – łącznie z zadaniem 4,
 • pobocza – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wymiany gruntu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika – DZ-3 – łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: fundamentu muru oporowego P1, P3, wykonanie muru zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • WD-25: montaż krawężników (nitka Tarczyn), montaż krawężników (nitka Warszawa), wykonanie kap chodnikowych (nitka Tarczyn).
 • WD-26a: przygotowanie platformy pod palownice (P3, P4, P5).
 • PZM-1: montaż desek gzymsowych, wykonanie kap (DZ-3).
 • KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia).
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: zbrojenie zwieńczenia podpór 1,2,3, betonowanie z wykończeniem powierzchni oraz pielęgnacją.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, studniami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G11, G7, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja eSN3, enNo6, enN2, enN14, elektryczne plus zasilanie SZR; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 109.

 

LISTOPAD 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – ciąg główny,
 • krawężnika – ul. Główna,
 • drogi – DD18,
 • warstwy wiążącej – DD20,
 • drogi – DD20b,
 • warstwy mrozoochronnej – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • podbudowy – DD-22 – łącznie z zadaniem 2,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10 – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej – DZ-2,
 • warstwy wiążącej – DZ-2,
 • chodnika – DZ-2,
 • pobocza – DZ-2,
 • odhumusowania – DZ-1,
 • nasypu – DZ-1,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ul. Pawłowicka,
 • warstwy mrozoochronnej C 1,5/2 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • krawężnika – ul. Pawłowicka,
 • krawężnika – ul. Graniczna,
 • ścieku – ul. Graniczna,
 • wykopu – L01,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – L01,
 • wykopu - DD-23,
 • nasypu – DD-23,
 • pobocza – DD-23,
 • rozbiórki ul. Lipowej (DD-24),
 • nasypu – DD-25,
 • podbudowy z kruszywa – DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy bitumicznej – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DZ-3 – łącznie z zadaniem 4,
 • krawężnika – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • rozbiórki ekranów.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1 i 3.
 • WD-22: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: montaż krawężników, wykonanie kap chodnikowych, fundamentu muru oporowego P1, P3.
 • WD-25: montaż krawężników (nitka Tarczyn), montaż krawężników (nitka Warszawa)
 • PZM-1: izolacja płyty pomostu, montaż desek gzymsowych.
 • PZM-2: wykonanie wykopu pod drogą serwisową, wykonanie chudego betonu pod drogą DZ-1.4.  
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca, wbicie ścianki od strony Warszawy.
 • WD-30: deskowanie zwieńczenia podpór 1, 2, 3, zbrojenie zwieńczenia podpór 1,2,3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, studniami ZRID2, rurami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G8, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej – kolizja eSN3, elektryczne plus zasilanie SZR, eSN2; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 95, 96, 109, 105.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – ciąg główny,
 • podbudowy bitumicznej – ul. Główna,
 • warstwy wiążącej – ul. Główna,
 • krawężnika – ul. Główna,
 • wykopu – DD17,
 • drogi – DW17a,
 • drogi – DD20b,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania – ciąg główny,
 • wykopu – ciąg główny,
 • frezowania - ciąg główny
 • stabilizacji C 0,4/0,5 – DZ2,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – DZ2,
 • krawężnika – DZ2,
 • ścieku – DZ-2,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ul. Pawłowicka,
 • warstwy mrozoochronnej C 1,5/2 – ul. Pawłowicka,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 – ul. Pawłowicka,
 • wykopu - ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej - ul. Graniczna,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - L01,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm – L01,
 • poboczy - DD-23,
 • rozbiórki ul. Lipowej (DD-24),
 • warstwy wiążącej – DD-24,
 • warstwy wiążącej – DD-25. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3 związanych z wykonaniem:

 • rozbiórki budynków oraz pracami porządkowymi,
 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej – DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • krawężnika – DZ-3 - łącznie z zadaniem 4. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4 związanych z wykonaniem:

 • odhumusowanie - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1 i 3.
 • WD-22: wykonanie kap chodnikowych. 
 • WD-24: wykonanie fundamentu muru oporowego P1, P3, gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem.
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca.
 • WD-30: deskowanie zwieńczenia podpór 1, 2, 3. 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, rurami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G7, G2.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja enN3a,enN3b, eSN3, enN16, enN5, enN1, enN14, eSN4, enNo8, enNo1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 109, 110, 106.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego
 • nasypu ciągu głównego,
 • drogi - DW13a,
 • drogi - DD20b,
 • nasypu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2,
 • wykopu - ul. Warszawska - łącznie z zadaniem 2.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • usuwania kopalin wraz z pracami porządkowymi,
 • frezowania w ciągu głównym,
 • podbudowa z kruszywa C 90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ul. Pawłowicka
 • wykopu - ul. Graniczna,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 - ul. Graniczna,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - L01,
 • odhumusowania - DD-23,
 • nasypu - DD-23,
 • odhumusowania - DL-23,
 • nasypu - DD-25,
 • podbudowy z kruszywa - DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - ciąg główny,
 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • stabilizacji C 5/6 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DZ-3 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • usuwania karpin wraz z pracami porządkowymi
 • odhumusowanie - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • nasypu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji, wykonanie wykopu docelowego, próbnego obciążenia - Tor 1.
 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1 i 3, wykonania kap chodnikowych, wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych. 
 • WD-24: izolacja płyty pomostu, montaż krawężników, fundament muru oporowego P1, P3.
 • WD-25: sprężenie - nitka Warszawa, izolacja płyty pomostu - nitka Tarczyn, izolacja płyty pomostu - nitka Warszawa. 
 • PZM1: wykonania zasypki za przyczółkami (droga DZ-3), wykonanie płyt przejściowych - DZ-3.
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca.
 • WD-30: deskowanie zwieńczenia podpór 1, 2, 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, studniami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2, rurami ZRID3.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G11, G7a.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN6, eSN5, eSN3, enNo6, enN5, enN2, enN1, enN14, eSN4, enNo1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 110.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm - ciąg główny,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej C 8/10,
 • krawężnika - ul. Główna,
 • drogi - DW13a,
 • drogi - DW17a,
 • wykopu - DD-20,
 • podbudowy - DD-19,
 • warstwy wiążącej - DD-21,
 • nasypu - ul. Warszawska,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wycinki drzew (sadów),
 • rozbiórki ogrodzeń,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - ciąg główny,
 • odhumusowania - DZ-2,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15 cm - DZ-2,
 • podbudowa z kruszywa C 90/3 o grubości 20 cm - DZ-2,
 • wykopu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 - ul. Graniczna,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DD-23,
 • podbudowy bitumicznej - DD-23,
 • warstwy wiążącej - DD-23.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • wycinki drzew (sadów),
 • prac porządkowych po wycince,
 • odhumusowania - ciąg główny,
 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej - DD-26 - łącznie z zadaniem 4,
 • warstwy wiążącej - DD-26 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu - DZ-3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie konstrukcji podtorza i montaż torowiska wraz z montażem trakcji.
 • WD-21: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą 1, wykonania kap chodnikowych, ułożenie krawężników na podsypce, wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych. 
 • WD-24: sprężanie ustroju nośnego.
 • WD-25: zbrojenia układu nośnego - nitka Warszawa, betonowanie UN - nitka Warszawa. 
 • PZM1: wykonania zasypki za przyczółkami (droga DZ-3).
 • MO30b: wbicie ścianki od strony Grójca.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kanalizacja deszczowa: rurami ZRID1, rurami ZRID2, studniami ZRID2.
 • siecią telekomunikacyjną - kolizje: T4,5, T2, T1.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G11, G11a, G8.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN3, enN1, enNo1; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 110.

 

PAŹDZIERNIK 2019

Tydzień III i IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • podbudowy bitumicznej - ul. Główna,
 • wykopu DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD16,
 • podbudowy DD-16,
 • drogi - DW17a,
 • wykopu - DD-20,
 • wykopu - DD-21,
 • wykopu - ul. Warszawska,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ul. Warszawska,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - ul. Warszawska,
 • wykopu ZB-49b.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • odhumusowanie DZ-2,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DZ-2,
 • warstwy wiążącej - DZ-2,
 • chodnika DZ-2,
 • pobocza DZ-2,
 • ścieków DZ-2,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • krawężnika - ul. Pawłowicka,
 • wykopu- ul. Graniczna,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z mieszanki niewiązanej z kruszywem C 90/3 - ul. Graniczna,
 • warstwy wiążącej - ul. Graniczna,
 • krawężnika - ul. Graniczna,
 • ścieku - ul. Graniczna, 
 • wykopu - DD-23,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DD-23,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-23,,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DD-23,
 • podbudowy bitumicznej - DL-23,
 • warstwy wiążącej - DL-23,
 • krawężnika DL-23,
 • odhumusowania - DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • warstwy wiążącej - DD-26 - łącznie z zadaniem 4.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • nasypu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • wykopu - DZ3 - łącznie z zadaniem 3,
 • krawężnika - DZ3 - łącznie z zadaniem 3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie zasypki mostowej wraz z konstrukcją najazdu na obiekt (geokraty), demontaż ścianki zabezpieczającej międzytorza na dojazdach (FAZA 10).
 • WD-22: wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 1, wykonanie płyty przejściowej dla podpory nr 2.
 • WD-22a: wykonanie płyt przejściowych.
 • WD-25: zbrojenie układu nośnego - nitka Warszawa. 
 • WD-28: wykonanie oczepu podpory nr 1, wykonanie oczepu podpory nr 3.
 • PZM1: deskowanie ścian (droga DZ-3), zbrojenie ścian (droga DZ-3).
 • WD-30: wykonanie pali CFA na podporach P1, P2 (wraz z badaniem gruntu) i P3 wraz z przygotowaniem platform pod palownice, wykonanie betonu podkładowego pod zwieńczenie palipodpór 1,2,3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią wodociągową i kanalizacyjną - kolizje: W2, W14a, kanalizacja deszczowa: studniami ZRID1, rurami ZRID2.
 • siecią gazową - kolizje: G15, G11a, G7a.
 • przebudową i zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznej - kolizja eSN6, eSN5, eSN3, enN16, enN5, eSN4; usuwanie kolizji z siecią WN110kV - stanowisko: 97, 87, 98, 111.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego w ciągu głównym,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 5/6 o grubości 15cm - ciąg główny,
 • wykopu DP2837W - ul. Główna,
 • warstwy mrozoochronnej gr 18 cm - ul. Główna,
 • podbudowy zasadniczej dolnej z kruszywa C 90/3 - ul. Główna,
 • podbudowy bitumicznej - ul. Główna,
 • wykopu DD16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD16,
 • podbudowy DD-16,
 • warstwy mrozoochronnej - DD20,
 • podbudowy - DD-20,
 • wykopu - DD-19,
 • wykopu - ul. Warszawska,
 • ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 - ul. Warszawska.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych  z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 o grubości 15 cm - ciąg główny,
 • nasypu na drodze DP2851W - ul. Pawłowicka,
 • nasypu - ul. Graniczna,
 • odhumusowania - DD-23,
 • wykopu - DL-23,
 • nasypu DL-23,
 • stabilizacji C 0,4/0,5 - DL-23,
 • warstwy mrozoochronnej,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 – DL-23,
 • odhumusowania - DD-25.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 3, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowania - DD-26,
 • nasypu - DD-26,
 • wykopu - DD-26,
 • warstwy mrozoochronnej - DD-26,
 • podbudowy z kruszywa C 90/3 - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej - DD-26,
 • podbudowy bitumicznej - DZ3,
 • warstwy wiążącej - DZ3.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 4, związanych z wykonaniem:

 • wykopu ciągu głównego,
 • krawężnika DZ3,
 • odhumusowania DD-26.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: demontaż deskowania i rusztowania UN, wykonanie zasypki mostowej wraz z konstrukcją najazdu na obiekt (geokraty), wykonanie wnęk zakotwień kabli sprężających i ścianek zaplecznych.
 • WD-21: wykonanie fundamentu pod oblicowaniem gruntu zbrojonego na podporze nr 1.
 • WD-22a: wykonanie płyt przejściowych.
 • WD-24:

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu