POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek A

 

Dnia 07.08.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD. 

Trwa okres kontynuacji projektowania oraz prace przygotowawcze.

2020.04 PŚP A

 

CZERWIEC 2020

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę: TG, Raszyńska DP2842W,
 • Uszlachetnianie warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczaniem podłoża: TG, Raszyńska DP2842W,
 • budową nasypu: TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • rów odwadniający przy DT4L,
 • prace przygotowawcze dla kolumn DSM: Dawidowska WD-3,
 • przebudowa kolizji W1, G24, G29,
 • budowa kanału melioracyjnego DZ32.1 – DZ32.11: Rondo Zamienie Wschód TG,
 • wykonanie przejścia poprzecznego DZ26: TG,
 • Sprzątanie wyjazdów z budowy oraz zlewanie/odpompowywanie wód opadowych: DT.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę: TG, Raszyńska DP2842W
 • Uszlachetnianie warstwy nasypu: TG
 • dogęszczaniem podłoża: TG, Raszyńska DP2842W
 • budową nasypu: ul. Dawidowska
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej,
 • Kruszeniem gruzu: ul. Krasickiego
 • Sprzątaniem po wycince: ul. Słoneczna
 • Sprzątanie wyjazdów z budowy oraz zlewanie/odpompowywanie wód opadowych: DT

 

MAJ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę: TG, węzeł Zamienie strona południowa,
 • Uszlachetnianie warstwy nasypu: TG,
 • dogęszczaniem podłoża TG, węzeł Zamienie strona południowa,
 • budową nasypu TG, ul. Dawidowska,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej,
 • Kruszeniem gruzu: ul. Baletowa,
 • Sprzątaniem po wycince: ul. Słoneczna,
 • Uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • wykonywaniem rowu przy przepuście PZM-2.1
 • przygotowanie terenu pod obiekt WD-3.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • odhumusowaniem pod drogę: TG,
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL8P, DL9P,
 • dogęszczaniem podłoża TG,
 • budową nasypu TG,
 • hałdowaniem materiału nasypowego TG i OUD
 • rozbiórek budynków przy ul. Baletowej
 • uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • wykonywaniem rowu przy obiekcie PZM-2

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę: TG, DL9P
 • Robotami ziemnymi pod drogę DL8P, DL9P
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL9P, DL8P
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL8P, PT08, Łącznica 1, węzeł Lesznowola,
 • dogęszczaniem podłoża TG,
 • budową nasypu TG,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej
 • Uprzątnięciem terenu przy ul. Baletowej,
 • Odhumusowaniem i wykonywaniem rowu odbarczającego przy przepuście PZM-2.1.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę: TG
 • Robotami ziemnymi pod drogę DL8P
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL8P
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL7P, PT08, Łącznica 1
 • Rozbiórek budynków przy ul. Postępu, ul. Słonecznej
 • Uprzątnięciem terenu przy ul. Krasickiego.

 

KWIECIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę serwisową DL 8P, TG,
 • Robotami ziemnymi pod drogę DD6L,
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL4L, DL6P, ul. Postępu,
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL4L, DL2L, ul. Postępu,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Krasickiego, ul. Słoneczna.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę serwisową DL 7P, pas technologiczny 08
 • Robotami ziemnymi pod drogę DL6P, 
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DL4L, ul. Postępu
 • warstwy mrozochronnej pod drogi DL1P, DL2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Krasickiego.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę serwisową DL 6P,
 • Robotami ziemnymi na ul. Postępu,
 • wykopu pod drogę serwisową DD4L,
 • Stabilizacji C04,05 pod drogi: DD1P i DL1P, DL2L,
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej i domu przy ul. Krasickiego.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robotami ziemnymi na drodze serwisowej  DL-2L, ul. Postępu (DP2841W),
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.
 • Odcięcia przyłączy gazowych.

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robotami ziemnymi na drodze serwisowej DD-1P, DL-2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Odhumusowaniem pod drogę serwisową DL 4L,
 • Robotami ziemnymi na drodze serwisowej DD-1P, DL-2L
 • Rozbiórek budynków przy ul. Baletowej.

Tydzień I-II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych, związanych z wykonaniem:

 • Wycinki drzew

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu