POIS RP GDDKiA FS

Obiekty, Odcinek B

Styczeń 2024

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace naprawcze zasypek na obiekcie  PZM-6

 

Grudzień 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Montaż brakujących balustrad na obiektach mostowych
 • Montaż blach przekrywających dylatację obiektu WD-13
 • Montaż klamer do mocowania drabin na obiektach MS-12, I PZ-15
 • Docięcie blach dylatacyjnych oraz poprawa warstwy antykorozyjnej na obiekcie WD-18
 • Wykonanie podwaliny pod umocnienie stożka P2 DL-16 obiektu MS-12

 

LISTOPAD 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace porządkowe

 

PAŹDZIERNIK 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace porządkowe

 

WRZESIEŃ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace wykończeniowe
 • Wykonanie przeciwspadków na obiektach: WD-13, WD-15, PZ-15, DL-19, DL-20, WD-16

 

SIERPIEŃ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace porządkowe
 • Wykonanie próbnych obciążeń WD-16, WD-15, WD-13, WD-11, MS-12

 

LIPIEC 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace porządkowe

 

CZERWIEC 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace porządkowe

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace porządkowe

 

MAJ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace porządkowe
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZ-15: prace porządkowe, montaż korytek odwadniających

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace porządkowe
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • Prace porządkowe
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

 

KWIECIEŃ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZ-15: ułożenie asfaltu lanego
 • MD-8a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: ułożenie asfaltu lanego
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZ-15: ułożenie asfaltu lanego
 • MD-8A: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: ułożenie asfaltu lanego
 • WD-18: wykonanie hydrofobizacji
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZ-15: roboty przygotowawcze do wykonania izolacji
 • MD-8A: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: roboty przygotowawcze do wykonania izolacji
 • WD-18: wykonanie hydrofobizacji
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł z gruntu zbrojonego
 • PZM-2.2: wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-3.3: ułożenie betonu ochronnego na izolacji z papy termozgrzewalnej
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

 

MARZEC 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • MD-8a: ułożono beton podkładowy pod kapy chodnikowe na dojazdach
 • PZM-2.2: wykonanie płyt przejściowych

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • MD-8a: wykonano płytę przejściową P2
 • PZM+P-3.3: wykonanie płyt przejściowych
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • MD-8a: ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową, wykonanie płyt przejściowych
 • PZM-2.2: wykonywanie wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej
 • PZM+P-3.3: wykonanie płyt przejściowych
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZ-15: ułożenie betonu podkładowego pod kapę chodnikową
 • MD-8a: ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową
 • PZM-2.2: wykonywanie wlotu i wylotu
 • PZM+P-3.3: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZ-15: wykonanie zasypki za przyczółkami, ułożenie betonu pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych,  wypełnienie bloczków skrzydeł z gruntu zbrojonego
 • MD-8a: wykonanie fundamentu skrzydeł z gruntu zbrojonego
 • PZM-2.2: ułożenie betonu podkładowego pod przepust
 • WD-13: wykonanie kapy chodnikowej
 • PZM+P-3.3: wykonanie płyty zespalającej
 • PZM-2.2: wykonanie fundamentu wlotu i wylotu
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

 

LUTY 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZ-15: wykonywanie wlotu i wylotu
 • MD-8a: wykonanie fundamentów murów
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych
 • Montaż ogrodzenia wzdłuż trasy głównej

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZ-15: wykonywanie fundamentu skrzydła z gruntu zbrojonego
 • MD-8a: wykonanie fundamentów murów
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZM+P-1.2: wykonanie płyt przejściowych
 • PZM+P-3.3: wykonywanie wlotu i wylotu
 • PZ-15: wykonywanie fundamentu skrzydła z gruntu zbrojonego
 • MD-8a: beton podkładowy pod mur oporowy
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych, i na trasie głównej

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZM+P-1.2: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe
 • PZM+P-3.3: wykonywanie fundamentów
 • PZ-15: wykonywanie fundamentu ściany z gruntu zbrojonego, wykonanie kapy chodnikowej
 • WD-13: wykonywanie kapy chodnikowej
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych

 

STYCZEŃ 2023

Wykonawca prowadzi prace:

 • PZM+P-1.2: wykonanie zasypek
 • PZM+P-3.3: wykonywanie fundamentów
 • PZ-15, WD-13: wykonywanie kapy chodnikowej
 • Montaż balustrad i barier drogowych na obiektach inżynieryjnych
 • Wykonywanie głowic pali ekranów, montaż podwalin i wypełnień ekranów akustycznych

 

Wykonawca prowadzi prace:

 • MD-8a: wykonanie kap chodnikowych
 • WD-13: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe
 • PZ-15: ułożenie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

 

GRUDZIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

PZM+P-1.2: zabetonowanie płyty zaspalającej

WD-13: wykonanie płyty przejściowej

PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

MD-7d: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe, montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych,

WD-7a: montaż schodów skarpowych i obrukowania,

WD-11: ułożenie kostki betonowej,

MS-12: ułożenie kostki betonowej w pasie rozdziału,

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

MD-7d: wykonanie płyt przejściowych

MD-8a: wykonanie fundamentu muru

WD-13: wykonanie płyty przejściowej, wykonanie kapy chodnikowej, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej

PZM+P-1.2: wykonanie wlotów

PZM+P-3.2: ułożenie betonu ochronnego izolacji

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-11: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe

WD-13: wykonanie kap chodnikowych, ścianki zaplecznej, ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową

WD-15: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowej

PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej

PZM+P-1.2: wykonanie wlotów

PZM+P-3.2: wykonanie płyt przejściowych

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-11: montaż płyt przejściowych

MS-8: wykonanie gzymsów

PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej

PZM+P-1.2: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu, wykonanie fundamentu pod prefabrykaty

PZM+P-3.1: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

LISTOPAD 2022

Wykonawca prowadzi prace:

MD-7D: wykonanie skrzydeł

WD-11: wykonanie kapy chodnikowej, ułożenie asfaltu lanego

MS-12: wykonanie gzymsu, ułożenie asfaltu lanego

PZ-15: wykonanie gzymsów skrzydeł, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej

PZM+P-1.2: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu, wykonanie fundamentu pod prefabrykaty

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-11, MS-12, WD-15: wykonanie kap chodnikowych

MS-12: wykonanie gzymsów murów

PZ+P-3.2: wykonanie płyty zespalającej

PZ+P-1.2: ułożenie betonu podkładowego od fundamenty wlotu i wylotu

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-9c: wykonanie kap chodnikowych,

PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych, zabetonowanie dylatacji,

PZ+P-3.2: wykonanie wlotu i wylotu,

PZ+P-3.1: ułożenie betonu podkładowego pod przepust,

WD-13: wykonanie skrzydła,

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

MD-7d: wykonanie skrzydeł podpory

WD-9c: wykonanie kap chodnikowych

WS-14: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe, wykonanie kap chodnikowych

PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych

PZ-19: wykonanie kap chodnikowych

WD-11: wykonanie dylatacji, kap chodnikowych

MS-12: wykonanie fundamentu muru i gzymsu muru, wykonanie kap chodnikowych

WD-13: wykonanie skrzydła

WD-15: zabetonowanie kapy chodnikowej, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

PAŹDZIERNIK 2022

Wykonawca prowadzi prace:

MS-7B: betonowanie UN

WD-9c: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe

WS-14: ułożenie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe, wykonanie kap chodnikowych

PZ-15: wypełnienie skrzydeł z gruntu zbrojonego, wykonanie kapy chodnikowej

PZ-19: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie gzymsów skrzydeł

PZM+P-3.2: wykonywanie wlotu i wylotu

MS-12: zabetonowanie dylatacji, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

WD-13: wykonanie skrzydła

WD-15: zabetonowanie kapy chodnikowej, zabetonowanie wnęki dylatacyjnej

WS-17: wykonanie kap chodnikowych

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

WS-14: wykonanie kap chodnikowych, zabetonowanie wnęk dylatacyjnych, wykonanie płyty przejściowej

PZ-15: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

PZ-19: ułożenie betonu podkładowego na dojazdach do obiektu

MS-8: wykonanie ścian bocznych

WS-9: wykonanie kap chodnikowych

MD-7d: wykonanie podpory

MS-12: wykonanie kap chodnikowych

WD-13: wykonanie skrzydła

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

WS-14: wykonanie kap chodnikowych, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyty przejściowej

PZ-15: zabetonowanie kap chodnikowych, zabetonowanie dylatacji

PZM+P-3.2: wykonanie fundamentu wlotu i wylotu, wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty

MD-7d: wykonanie podpory

WD-9c: wykonanie kap chodnikowych

MS-12: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zabetonowanie kap chodnikowych

WD-13: zabetonowanie Ustroju Nośnego

WD-16: zabetonowanie kap chodnikowych

WD-18: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

WS-14: wykonanie ścianek zaplecznych, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe,

PZ-15: wykonanie płyty przejściowej, zabetonowanie kap chodnikowych, zabetonowanie dylatacji,

PZM+P-12: ułożenie betonu ochronnego na izolacji

MD-7d: wykonanie podpory,

WD-9c: wykonanie płyty przejściowej,

WD-11: zabetonowanie wnęki dylatacyjnej,

MS-12: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zabetonowanie ustroju nośnego,  

WD-16: zabetonowanie kap chodnikowych,

WS-17: wykonanie płyt przejściowych,

WD-18: zabetonowanie kap chodnikowych

WS-19: zabetonowanie kap chodnikowych

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

WRZESIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

WS-9: wykonanie kap chodnikowych

WS 14: wykonanie ścianki zaplecznej

PZ 15: wykonanie płyty przejściowej, ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową

PZM+P-12: zabetonowanie wlotu

MS-8: wykonanie ścian bocznych, wykonywanie fundamentu

WD-9c: ułożenie betonu podkładowego pod płytę przejściową, betonowanie wnęk dylatacyjnych

MS-12: wykonanie kap chodnikowych

WD-16: zabetonowanie kapy chodnikowej

WD-18: wykonanie płyty przejściowej, ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali, montaż wypełnień

 

Wykonawca prowadzi prace:

MS-7B: wykonanie gzymsów skrzydeł, wykonanie kap chodnikowych

WS-9: wykonanie kap chodnikowych, ułożenie asfaltu lanego

WS 14: betonowanie ustroju nośnego

PZ 15: wykonanie ścianki zaplecznej

PZ 19: ułożenie asfaltu lanego

PZM+P-12: wykonanie betonu podkładowego pod fundament wylotu, wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu, fundamentu wylotu

MD-7d: wykonanie fundamentów skrzydeł

MS-8: wykonanie betonu ochronnego

MD-8a: wykonanie ustroju nośnego

WD-9c: wykonanie płyty przejściowej

MS-12: wykonanie fundamentu muru oporowego, wykonanie kap chodnikowych

WD-16: wykonanie płyty przejściowej

WD-18: zabetonowanie kapy chodnikowej, wykonanie zasypki, montaż dylatacji

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

 

Wykonawca prowadzi prace:

MS-7B: wykonanie kap chodnikowych na dojazdach, ułożenie masy asfaltowej

WS-9: ułożenie betonu podkładowego pod kapami chodnikowymi

WS 14: betonowanie Ustroju Nośnego

PZ 15: wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

PZ 19: ułożenie asfaltu lanego

PZM+P-12: zabetonowanie wlotu i płyty zespalającej

WD-9c: wykonanie kap chodnikowych na dojazdach, ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową, wykonanie płyty przejściowej

WD-11: zabetonowanie Ustroju Nośnego

WD-15: wykonanie ścianek zaplecznych

MS-12: zabetonowanie kap chodnikowych

WD-16: zabetonowanie wnęk dylatacyjnych

WS-17: ułożenie asfaltu lanego

WD-18: betonowanie kap chodnikowych, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zabetonowanie wnęk dylatacyjnych

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

 

Wykonawca prowadzi prace:

MS-7B: wykonanie gzymsów skrzydeł, ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

WS 14: wykonanie ścianki zaplecznej,

PZ 15: wykonanie ścianki zaplecznej

PZM+P-12: wykonanie fundamentu wylotu, wykonywanie wylotu

MD-7d: wykonanie fundamentów skrzydeł

MS-8: wykonanie betonu podkładowego pod mur oporowy

MD-8a: wykonanie Ustroju nośnego

WD-9c: ułożenie betonu podkładowego pod płytą przejściową

WD-11: wykonanie skrzydeł

MS-12: wykonanie dylatacji

WD-16: wykonanie ścianki zaplecznej, ułożenie betonu podkładoweg pod płytą przejściową

WS-17: wykonanie kap chodnikowych

WD-18: wykonanie ścianek zaplecznych

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

 

SIERPIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

MS-7B: wykonanie gzymsów

WS 9: zabetonowanie dylatacji

WS 14: wykonanie skrzydła

PZ 15: wykonanie ścianki zaplecznej

PZM+P-12: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykatami

PZ 19: wykonanie kap chodnikowych i płyt przejściowych

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

 

Wykonawca prowadzi prace:

MS-7B: wykonanie skrzydeł

MS-12: wykonanie płyty pomostowej i poprzecznic

PZ-15: wykonanie fundamentu muru oporowego, wykonanie ścianki zaplecznej

PZM-9: ułożenie betonu ochronnego

PZM+P-12: ułożenie betonu podkładowego pod wylotem, wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykatami

PZ-19: ułożenie betonu podkładowego, zabetonowanie dylatacji

WD-9c: wykonanie kap chodnikowych

WD-11: wykonanie skrzydła

WD-13: wykonanie poprzecznicy

WS-14: wykonanie skrzydła

WD-18: zebetonowanie wnęk sprężających

WS-19: wykonanie płyt przejściowych

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

 

Wykonawca prowadzi prace:

MS-7B: wykonanie skrzydeł, płyty pomostowej

MS-8: wykonanie Ustroju Nośnego

MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej

PZ-15: wykonanie fundamentu muru oporowego

PZM+P-12: ułożenie betonu podkładowego pod wylotem

PZM+P-8: wykonanie płyty przejściowej

WS-9: wykonanie ścianek zaplecznych

WD-11: wykonanie skrzydła

WD-13: wykonanie poprzecznicy

WS-14: wykonanie skrzydła

WS-17: wykonywanie płyt przejściowych

WS-19: wykonanie płyt przejściowych

Ekrany: wykonywanie pali oraz głowic pali

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: wykonanie kap chodnikowych

MS-7B: wykonanie skrzydeł, kap chodnikowych

MS-8: wykonanie Ustroju Nośnego

MS-12: wykonanie korpusu przyczółka

PZ-15: wykonanie UN

PZM+P-12: wykonanie kolumn pod obiektem

PZM+P-8: wykonanie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi, wykonanie płyt przejściowych

WS-9: wykonanie płyt przejściowych, ułożenie betonu podkładowego

WD-11: wykonanie skrzydła

WD-13: wykonanie poprzecznicy

WS-14: wykonywanie poprzecznicy, wykonanie skrzydła

WS-19: wykonanie płyt przejściowych

Ekrany: wykonywanie pali

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: ułożenie betonu podkładowego pod kapami

MS-7B: wykonanie skrzydeł

MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej

PZM-9: wykonanie płyt przejściowych

PZ-15: wykonanie UN

PZ-19: wykonanie ścianki zaplecznej

PZM+P-12: wykonanie kolumn pod obiektem

PZM+P-8: wykonanie płyty zespalającej, ściany czołowej i skrzydeł wlotu

WS-9: wykonanie UN, ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi

WS-14: wykonywanie poprzecznicy, wykonanie skrzydła

Ekrany: wykonywanie pali

 

LIPIEC 2022

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: ułożenie betonu podkładowego pod kapami

WD-11: wykonanie ścianki zaplecznej

MS-7B: wykonanie ław pod skrzydła, wykonanie płyty pomostowej, wykonanie skrzydeł

MS-12: wykonanie przyczółka

MD-7C: wykonanie kap chodnikowych

PZM-9: ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi, wykonanie płyt przejściowych

PZ-15: betonowanie ustroju nośnego, wykonanie ścianek zaplecznych

PZM+P-6: wykonanie betonu ochronnego na izolacji

PZM+P-8: wykonanie gzymsu wylotu

WS-14: wykonanie płyt przejściowych

Ekrany: wykonywanie pali

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: wykonanie kapy

WD-13, WS-14:  wykonanie ciosów podłożyskowych

WD-11: wykonanie przyczółka

MS-7B: ułożenie betonu podkładowego pod kapami, wykonanie ławy pod skrzydła

PZM-9: wykonanie płyty zespalającej

PZM-5: ułożenie betonu ochronnego izolacji

PZM-10: wykonanie betonu ochronnego na izolacji

PZM+P-14: wykonanie płyty zespalającej

PZM-11: wykonanie izolacji i betonu ochronnego

WS-14: wykonanie przyczółka

WD-16, WD-18: betonowanie ustroju nośnego

Ekrany: wykonanie pali

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi, wykonanie kap chodnikowych

WS-14:  wykonanie przyczółka

WS-17: wykonanie skrzydła

MS-7B: wykonanie podpory

MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej

PZM-4: ułożenie izolacji i betonu ochronnego

PZM-5: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych

PZM+P-6: wykonanie płyty zespalającej

PZM+P-8: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu

PZM-10, PZM-13, PZM-17: wykonanie izolacji

PZM-11: wykonanie izolacji i betonu ochronnego

PZM+P-14: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu

Ekrany: wykonanie pali

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: wykonanie kap chodnikowych

WD-9c: zabetonowanie ustroju nośnego

WD-11: wykonanie ścianki zaplecznej

WD-13: wykonanie przyczółka

WS-14:  wykonanie przyczółka

WS-17: wykonanie skrzydła

MS-7B: Wykonanie podpory

MS-12: wykonanie korpusu

PZM-4: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt najazdowych

PZM+P-6: wykonanie ścian czołowych, i skrzydeł wlotu i wylotu

PZM+P-8: wykonanie płyty dennej wlotu i wylotu

PZM-9: wykonanie płyty dennej wlotu, wykonanie ściany czołowej  i skrzydeł wlotu

PZM+P-14: wykonanie betonu podkładowego na wlotach

PZ-19: wykonanie fundamentów skrzydeł z gruntu zbrojonego

 

CZERWIEC 2022

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: wykonanie kap chodnikowych

WD-9c: wykonanie wymiany gruntu

PZM-5: wykonanie płyty zespalającej, płyty dennej wlotu i wylotu

PZM+P-8: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami

PZM-9: wykonanie ściany czołowej i skrzydła wlotu

PZM-10: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie płyt przejściowych

WS-14: wykonanie fundamentu i przyczółka

WS-17: wykonanie skrzydła

PZ-19: wykonanie ustroju nośnego

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-11: wykonanie przyczółka

PZM+P-8: wykonanie wymiany gruntu

PZM-10: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

PZM-13: wykonanie płyt przejściowych

PZM+P-14: wykonanie ściany czołowej i skrzydła wlotu

PZM-17: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

MS-7b: wykonanie podpory prawej

MS-12: wykonanie przyczółka

WS-9: wykonanie poprzecznicy

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-11: wykonanie słupa podpory

PZM-9: wykonanie płyty dennej wylotu

PZM-4: wykonanie wlotu i wylotu obiektu, wykonanie płyty zespalającej

PZM-5: wykonanie fundamentów wlotu i wylotu

PZM+P-3.1, PZM+P-16, PZM+P-15: ułożenie betonu ochronnego izolacji z papy termozgrzewalnej

PZM+P-8: wykonywanie fundamentu wylotu, ułożenie betonu podkładowego pod wylotem

PZM+P-6: wykonanie wlotu i wylotu

PZM-11: wykonanie ściany czołowej i skrzydeł wylotu

PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P2

MS-12: wykonanie ciosów podłożyskowych, wykonanie ścianki zaplecznej

WS-14: wykonanie betonu podkładowego pod fundamentem

WD-13: wykonanie przyczółka podpory

WS-9: wykonanie skrzydła

WD-7a: wykonanie podwaliny M1

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-11: wykonanie fundamentu podpory

WD-15: wykonywanie Ustroju Nośnego

PZM-4, PZM-5: wykonywanie płyt dennych wlotu i wylotu

PZM+P-14: wykonywanie fundamentu wylotu

PZM+P-8: wykonywanie wymiany gruntu

PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P1

PZ-19: wykonywanie ustroju nośnego,

PZM-9: wykonywanie fundamentu wlotu i wylotu

PZM-10: wykonywanie ściany czołowej i skrzydeł wlotu obiektu, wykonywanie płyty zespalającej

WS-19: wykonanie skrzydła

WS-14: wykonanie fundamentu podpory

MS-12: wykonywanie przyczółka podpory

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-11: wykonanie fundamentu podpory

PZM-9: ułożenie betonu podkładowego pod obiektem

PZM-4, PZM-11: wykonywanie fundamentów wlotu i wylotu

PZM-13: wykonywanie płyt przejściowych

PZM+P-3.1: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonywanie płyt przejściowych

PZM+P-6: wykonywanie fundamentu wlotu

PZ-15: wykonywanie poprzecznicy P1 i P2

PZM-10: wykonanie płyty zespalającej, wykonywanie wylotu

PZM-13: wykonywanie płyt przejściowych

WS-9: wykonanie skrzydła

MS-8: wykonanie korpusu podpory P1 i P2

 

MAJ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

WD-13:  wykonanie słupów podpory

WD-11: wykonanie fundamentu P1

WD-7a: wykonanie ustroju nośnego

PZM-2.1, PM+P-16: ułożenie papy termozgrzewalnej

PZM-9: ułożenie betonu podkładowego pod obiektem

PZM-10: wykonanie płyt dennych, wykonanie ścianki czołowej i skrzydeł wlotu

WD-13: wykonanie słupa podpory

PZM-3, PZM-11: wykonanie płyty zespalającej

PZM-5: wykonanie płyty zespalającej

PZM-13: ułożenie betonu podkładowego pod płytami przejściowymi

WS-9: wykonanie skrzydła

MS-8: wykonanie ścianek zaplecznych

MS-12: wykonanie ścianki zaplecznej, wykonanie ciosów podłożyskowych

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-13:  wykonanie słupów podpory, wykonanie filarów podpory

WD-16: wykonywanie ciosów podłożyskowych

WD-9c: wykonywanie poprzecznic

PZM+P-3.1: wykonywanie wlotu i wylotu

PZM-10: wykonanie fundamentów

PZ-15, WD-18: montaż łożysk

PZM+P-8: wykonywanie wykopu, wymiana gruntu

PZM-9: wykonanie kolumn betonowych

PZM-13: wykonywanie płyty zespalającej

PZM+P-14: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami obiektu

PZM+P-15: wykonywanie płyt przejściowych

WS-9: wykonanie ścianki zaplecznej

WS-14: ułożenie betonu podkładowego podpory

WS-17: wykonanie ustroju ramowego

MS-7b: ułożenie betonu podkładowego podpory

MS-7c: ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

MS-12: wykonanie fundamentu podpory

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-16: wykonanie słupów podpory

PZM-2.1: wykonywanie płyt przejściowych

PZM-5: zamontowanie prefabrykatów obiektu

PZM-7: zabetonowanie płyt przejściowych

PZM-9: wykonanie kolumn betonowych

PZM-13: zabetonowanie płyty zespalającej

PZM+P-14: ułożenie betonu podkładowego pod prefabrykatami obiektu

PZM+P-15: wykonywanie płyt przejściowych

WS-14: ułożenie betonu podkładowego podpory

MS-7b, MS-7d: wykonanie pali fundamentowych

MS-12: zabetonowanie fundamentu podpory

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-9C: montaż łożysk

WD-11: wykop pod podporę

WD-16:  wklejanie prętów startowych fundamentów, wykonywanie ciosów podłożyskowych

WD-13: wykonanie fundamentu podpory

WD-7a: montaż belek w przęśle

WD-15: montaż belek

PZM-13: wykonanie skrzydeł wlotu PZM-13

PZM-7, PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego

PZM+P-15: wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

WS-19: wykonanie skrzydła

MS-12: wykonanie betonu podkładowego, wykonanie fundamentu

WD-16: badanie wklejonych prętów zbrojeniowych

 

KWIECIEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

WD-9C: montaż łożysk

WD-11: wykop pod podporę

WD-16:  wklejanie prętów startowych fundamentów, wykonywanie ciosów podłożyskowych

WD-13: wykonanie fundamentu podpory

WD-7a: montaż belek w przęśle

WD-15: montaż belek

PZM-13: wykonanie skrzydeł wlotu PZM-13

PZM-7, PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego

PZM+P-15: wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

WS-19: wykonanie skrzydła

MS-12: wykonanie betonu podkładowego, wykonanie fundamentu

WD-16: badanie wklejonych prętów zbrojeniowych

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-9C: wykonywanie ciosów podłożyskowych

WD-13: wykonanie fundamentu podpory

WD-7a: wykonywanie izolacji podpory

PZ-19: wykonanie poprzecznic

PZM-16: wykonanie płyty zespalającej

PZM+P 3.1: wykonanie fundamentu pod wlot i wylot

PZM2.1: wykonanie betonu płyty zespalającej

WS-19: wykonanie ramy

MS-12: próbne obciążenia

MS-7b: wykonanie pali

WD-16: badanie wklejonych prętów zbrojeniowych

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-9C: wykonywanie ciosów podłożyskowych

WD-13: wykonanie betonu podkładowego pod podpory

WD-15: wykonywanie poprzecznicy

PZM+P14: wykonanie betonu podkładowego pod wlot i wylot

PZM-17: wykonanie płyty zespalającej

PZ-19: wykonanie poprzecznic

PZM-13: wykonanie skrzydeł wlotu

PZM+P 1.1: wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, wykonanie betonu ochronnego izolacji

MS-12: ułożenie betonu podkładowego

MS-7b: wykonanie pali

MS-8: wykonanie fundamentu podpory

WD-16: wklejenie prętów zbrojeniowych

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-11: wykonywanie pali

WD-15: wykonywanie poprzecznicy

PZ-15: wykonanie przyczółka

PZ-16: wykonanie płyty zespalającej

PZ-19: montaż łożysk

PZM-10: wykonanie betonu pod prefabrykaty

PZM+P 1.1: wykonanie płyty zespalającej

MS-12: ułożenie betonu podkładowego,

WS-19: wykonanie skrzydła na obiekcie

 

MARZEC 2022

Wykonawca prowadzi prace:

WD-11: wykonywanie pali

WD-13: ułożenie betonu podkładowego

WD-15: wykonywanie poprzecznicy, montaż łożysk

WS-9C: wykonanie ciosów podłożyskowych podpór

PZM-7: wykonanie płyt wlotu

PZ-15: wykonanie przyczółka

PZM 9, PZM12: wykonanie płyt wlotu

PZM+P 10, PZM+P 11, PZM-12: wykonanie betonu podkładowego pod wloty oraz pod prefabrykatami na przepustach

MS-8: wykonanie fundamentu podpory

MS-12: ułożenie betonu podkładowego

WS-17: wykonanie ramy,

WS-19: wykonanie skrzydła na obiekcie

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-13: ułożenie betonu podkładowego

WD-15: wykonywanie poprzecznicy

WS-9C: wykonanie skrzydła

PZM-7: wykonanie płyt wlotu

WD-11: wykonanie pali

PZ-15: wykonanie przyczółka

PZM-4: wykonanie betonu podkładowego pod przepust i wloty

PZM+P 1.1: wykonanie fundamentu wlotu przepustu, płyty fundamentowej wlotu przepustu i pod skrajne prefabrykaty

MS-8: wykonanie fundamentu podpory

MS-12: wykonanie pali CFA

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą

WD-15: wykonanie skrzydła, ciosów podłożyskowych

WS-9: wykonanie korpusu przyczółka, ścianki zaplecznej

WD-7a: wykonanie przyczółka

WD-16: wykonanie skrzydła podpory

PZMP 3.1: wykonanie fundamentów wlotów

PZM+P-3.1: wykonanie fundamentu wlotu

PZ-19: wykonanie ciosów podłożyskowych

PZM+P 1.1: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty skrajne

MS-12: wykonanie pali CFA

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą

WD-15: wykonanie skrzydła

WD-16: wykonanie skrzydła podpory

PZM+P-3.1: wykonanie fundamentu wlotu

WS-19: wykonanie ramy ustroju nośnego

WD-9a: wykonanie ścianki zaplecznej

MS-8: wykonanie betonu podkładowego pod fundament podpory

PZ-15, PZ-19: wykonanie korpusu przyczółka

PZM+P-16: wykonanie wlotu

PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego pod płyty wlotowe

MS-12: wykonanie pali CFA

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: wykonanie słupa podpory

WD-9c: wykonanie korpusu przyczółka

WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą

WD-18: wykonanie skrzydła podpory 

WS-9: wykonanie fundamentu podpory

PZM-13: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty

PZ-15: wykonanie korpusu przyczółka

PZM-17: wykonanie fundamentu wlotu obiektu

MS-12: wykonanie pali CFA

PZM+P-15: wykonanie fundamentu wylotu obiektu,

PZM+P-3.1: wykonanie płyty fundamentowej pod prefabrykaty

 

LUTY 2022

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: wykonanie fundamentu

WD-7d: próbne obciążenie pali

WD-13: wykonanie kolumn betonowych pod podporą

WD-16: wykonanie skrzydła

PZM-16: wykonanie wlotu przepust

PZM-17: wykonanie płyty wlotowej na przepuście

PZ-19: wykonanie korpusu przyczółka

MS-8: wykonanie pali CFA podpory P2

MS-12: wykonanie pali CFA

PZM-2.1: wykonanie betonu podkładowego

 

Wykonawcaprowadzi prace:

WD-7d: próbne obciążenie pali

WD-15: wykonanie przyczółka P4

WD-18: wykonanie skrzydeł

MS-8: wykonanie pali CFA podpory P2

MS-12: wykonanie pali CFA

 

Wykonawcaprowadzi prace:

PZ-15: wykonanie fundamentów P1

WD-18: wykonanie skrzydeł

PZM-13: wykonywanie fundamentu pod wlot i wylot

WS-9: wykonanie betonu podkładowego pod fundament P2

WD-16: wykonanie korpusu P1

MS-8: wykonanie pali CFA podpory P2

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: wykonanie fundamentu P1

WD-9c: wykonanie słupów P2, korpusu podpory P1

PZ-19: wykonanie korpusu podpory P1

WS-9: wykonanie fundamentu P1

WD-16: wykonanie korpusu P1

MS-8: wykonanie pali CFA podpory P1

 

STYCZEŃ 2022

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: wykonanie betonu podkładowego pod podpory

WD-7c: wykonanie pali pod obiektem

PZM+P-16: wykonanie płyt dennych głowic wlotów lewego i prawego

PZ-15: wykonanie fundamentów P1 i P2

WS-9: wykonanie fundamentu P1

 

Wykonawca prowadzi prace:

WD-7a: wykonanie betonu podkładowego pod podpory

WD-16: wykonanie słupów

WD-18: wykonanie słupów

 

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-15: wykonanie korpusu podpory

Obiekt WD-9c: wykonanie fundamentu P2

 

GRUDZIEŃ 2021

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WS-17 – wykonywanie fundamentu

Obiekt PZM-15 – ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt PZM+P-16 – montaż prefabrykatów obiektu

 

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-9C – ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt WS-17 – wykonywanie fundamentu

Obiekt PZM-15 – ułożenie betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt WS-9 – wykonanie kolumn betonowych

Obiekt WD-16 – wykonywanie fundamentu

Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu

Obiekt WD-15 – betonowanie słupów podpory

Obiekt MD-8a – betonowanie fundamentów

Obiekt PZ-19 – betonowanie fundamentów

 

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych

Obiekt WS-9 – wykonanie kolumn betonowych

Obiekt WD-16 – betonowanie fundamentu

Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu

Obiekt WD-15 – betonowanie słupów podpory

Obiekt MD-8a – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

 

LISTOPAD 2021

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych

Obiekt PZM+P-14 – wykonanie kolumn betonowych

Obiekt PZM+P-16 – wykonanie fundamentów głowic wlotu i wylotu

Obiekt WD-16 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt WD-18 – betonowanie fundamentu

Obiekt WS-19 – betonowanie fundamentu

Obiekt WS-17 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt PZ-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

 

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-9C – wykonywanie kolumn betonowych, roboty ziemne

Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych

Obiekt WS-17 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt PZ-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

 

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt WD-15 – wykonywanie fundamentów podpór

Obiekt PZ-15 – wykonanie pali przemieszczeniowych

Obiekt WD-16 – wykonywanie kolumn betonowych; wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt WS-17 – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt WD-18 – zbrojenie fundamentu

Obiekt WS-19 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt PZ-19 – wykonywanie ścian oporowych z grodzic stalowych; wykonywanie pali

Obiekt PMZ+P-16 - wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

 

Wykonawca prowadzi prace:

Obiekt MS-8 – wykonywanie pali testowych

Obiekt WD-15 – wykonywanie fundamentów podpór

Obiekt PZ-15 – montaż konstrukcji do próbnego obciążenia pali przemieszczeniowych

Obiekt WD-16 – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt WS-17 – wykonywanie kolumn betonowych

Obiekt WD-18 – wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt WS-19 – wykonywanie wykopów pod fundamenty, wykonywanie prac związanych z ułożeniem betonu podkładowego pod fundamenty

Obiekt PZ-19 – wykonywanie ścian oporowych z grodzic stalowych; wykonywanie pali

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu