POIS RP GDDKiA FS

Postęp Robót, Odcinek B

Dnia 02.10.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 1.

Dnia 30.12.2019 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję ZRiD dla Zadania nr 2.

2019.12 PŚP B

MARZEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego
 • zabezpieczenia drzew

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego, archeologicznego, ornitologicznego,
 • zabezpieczania drzew,
 • Usuwanie karp
 • rozbiórki obiektów kubaturowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • ul.Przyleśna: likwidacja kolizji elektroenergetycznej nn-1,
 • ul. Piaseczyńska: likwidacja kolizji elektroenergetycznej nn E8,
 • likwidacja kolizji elektroenergetycznych SN-3, SN-9
 • likwidacja kolizji telekomunikacyjnej T-1, T-6

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego,
 • zabezpieczenia drzew

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • zabezpieczania drzew,
 • Usuwanie karp
 • rozbiórki obiektów kubaturowych

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • ul.Przyleśna: likwidacja kolizji elektroenergetycznej nn
 • likwidacja kolizji elektroenergetycznych SN-2, SN-7, SN-8
 • likwidacja kolizji telekomunikacyjnej T-1, T-2, T7

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego,
 • zabezpieczenia drzew

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki drzew, zabezpieczania drzew,
 • Usuwanie karp

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z wykonaniem:

 • ul.Przyleśna: likwidacja kolizji elektroenergetycznej nn
 • likwidacja kolizji elektroenergetycznych SN-1,  SN-4, SN-5, SN-6, SN-7
 • likwidacja kolizji telekomunikacyjnej T-1, T7

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • nadzoru środowiskowego,
 • prac geodezyjnych kameralnych
 • wycinki i zabezpieczenia drzew

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki zabezpieczenia drzew
 • usuwaniem karp.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią teletechniczną – usuwanie kolizji T2, T7
 • Siecią elektroenergetyczną – usuwanie kolizji SN-2, SN-3, SN4

 

LUTY 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontroli stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • geodezyjnych prac kameralnych,
 • nadzoru środowiskowego,
 • usuwaniem karp.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki drzew,
 • usuwaniem karp.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z:

 • siecią teletechniczną – usuwanie kolizji T2.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki drzew.
 • Usuwanie karp

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • geodezyjnych prac kameralnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych związanych z tyczeniem linii rozgraniczających oraz inwentaryzacją stanu zerowego,
 • nadzoru środowiskowego,
 • wycinki drzew.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • prac geodezyjnych,
 • przeglądu środowiskowego,
 • wycinki drzew.

 

STYCZEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • geodezyjnych prac kameralnych.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • przeglądu środowiskowego
 • geodezyjnych prac kameralnych oraz tyczenie linii rozgraniczających.

 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kameralnych prac geodezyjnych,
 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • przewozu wyciętego drewna na składowisko oraz zrębkowanie i wywóz zrębków,
 • przeglądu środowiskowego.

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • przeglądu środowiskowego,
 • rozpoznania saperskiego.

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kameralnych prac geodezyjnych związanych z opracowaniem modelu 3D dla robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych,
 • wykonanie koncepcji osnowy realizacyjnej – łącznie z zadaniem 2.
 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wycinki drzew, wywozu na plac składowy drewna, zrębkowanie i wywóz zrębków,

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 2, związanych z wykonaniem:

 • przeglądu środowiskowego,
 • rozpoznania saperskiego.

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • kameralnych prac geodezyjnych związanych z opracowaniem modelu 3D dla robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych, wykonanie koncepcji osnowy realizacyjnej,
 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wywozu na plac składowy drewna z wycinki drzew,
 • tymczasowego ogrodzenia na działce,
 • przeglądu środowiskowego.

 

GRUDZIEŃ 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (prace kameralne, wykonanie modeli 3D dla robót ziemnych i warstw konstrukcyjnych, przygotowanie danych do wyniesienia w teren sieci urządzeń podziemnych, opracowanie i przygotowanie danych do przekładek),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych – opracowywanie dokumentacji,
 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wycinka drzew.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1, związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (prace kameralne, opracowanie przekrojów poprzecznych, przygotowanie danych do wyniesienia w teren sieci i urządzeń podziemnych),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych – opracowywanie dokumentacji,
 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wycinka drzew.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (prace kameralne, opracowanie osi trasy i punktów dla wytyczenia pikietażu trasy, przekrojów poprzecznych projektów, przygotowanie szkiców i wskazanie zasięgu drzew i krzewów do wycinki),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych,
 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721),
 • wycinka drzew – wprowadzenie podwykonawcy na budowę.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (opracowanie wyników pomiaru stanu zerowego, opracowanie dokumentacji),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych,
 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

 

LISTOPAD 2019

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (opracowanie wyników pomiaru stanu zerowego, opracowanie dokumentacji),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych,
 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (opracowanie wyników pomiaru stanu zerowego, opracowanie dokumentacji),
 • inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych,
 • kontrola stanu i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

 

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (opracowanie wyników pomiaru stanu zerowego, inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych)
 • wdrożenie czasowej organizacji ruchu (ul. Przyleśna, ul. Borowa, DW721).

 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót drogowych na zadaniu 1 związanych z wykonaniem:

 • przygotowawczych prac związanych z robotami geodezyjnymi (pomiar stanu zerowego, inwentaryzacja budynków zlokalizowanych w pobliżu placu budowy i dróg transportowych)
 • rozpoczęcie badań archeologicznych.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ Wykonawca ODC. B

IDS-BUD S.A. Ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
http://www.ids-bud.pl

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu