POIS RP GDDKiA FS

Obiekty, Odcinek C

Wykonawca zakończył prace budowlane.

 

CZERWIEC 2021

Tydzień III

 • MO-30A: montaż ekranów akustycznych na oczepach

Tydzień I

 • WD-26A: ułożenie darni na stożkach
 • MO-30A: wykonanie oczepu muru oporowego

MAJ 2021

Tydzień IV

 • WD-26A: ułożenie darni na stożkach
 • MO-30A: wykonanie oczepu muru oporowego

Tydzień III

 • WD-26A: ułożenie darni na stożkach, korytek ściekowych

Tydzien II

 • WD-26A: ułożenie nawierzchni na schodach, darni na stożkach, korytek ściekowych
 • WD-28: ułożenie nawierzchni na schodach, darni na stożkach

Tydzien I

 • WS-22: montaż słupów do ekranów akustycznych
 • WD-28: ułożenie darni na stożkach, montaż balustrad na oczepach
 • PZM-1: hydrofobizacja, montaż balustrad na skarpach
 • PZM-2: montaż balustrad na skarpach
 • KP-29: hydrofobizacja pochylni
 • MO-30A: wykonanie oczepów murów oporowych

KWIECIEŃ 2021

Tydzień IV

 • MO-30A: wykonanie oczepów murów oporowych,
 • WD-25, WD-28: ułożenie darni na stożkach,

Tydzień III

 • WD-25: ułożenie darni na stożkach,

Tydzień I 

 • WK-20: malowanie grodzic.

MARZEC 2021

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: malowanie grodzic, montaż balustrad na oczepach,
 • WD-26a, MO-30A: wykonanie oczepów muróoporowych, 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie stożków,
 • WD-26a: wykonanie oczepów murów oporowych,

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie stożków,
 • WD-26a: wykonanie oczepów murów oporowych,
 • MO-30B: ułożenie ścieków za oczepami.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: montaż balustrad,
 • WD-26A: montaż balustrad, wykonanie oczepów murów oporowych,
 • MO-30B: ułożenie ścieków za oczepami.

LUTY 2021

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: montaż balustrad,
 • WD-26A: montaż balustrad, wykonanie oczepów murów oporowych,
 • MO-30B: ułożenie ścieków za oczepami.

STYCZEŃ 2021

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów muróoporowych,
 • WK-20: wykonanie oczepów muróoporowych,
 • MO-30A: wykonanie oczepów muróoporowych

GRUDZIEŃ 2020

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów muróoporowych, okładzin pali
 • WD-21, WD-24: ułożenie darni na stożkach,
 • WD-22: wykonanie schodów,
 • KP-29: montaż balustrad na pochylni,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Wa-wy, oczepów muróoporowych, malowanie grodzic,
 • Ekrany: montaż podwalin, montaż wypełnień

LISTOPAD 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów muróoporowych, okładzin pali
 • WD-21, WD-24: ułożenie darni na stożkach,
 • WD-22: wykonanie schodów,
 • KP-29: montaż balustrad na pochylni,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Wa-wy, oczepów muróoporowych, malowanie grodzic,
 • Ekrany: montaż podwalin, montaż wypełnień

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów muróoporowych, okładzin pali
 • WD-21, WD-24: ułożenie darni na stożkach,
 • WD-22: wykonanie schodów,
 • KP-29: montaż balustrad na pochylni,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Wa-wy, oczepów muróoporowych, malowanie grodzic,
 • Ekrany: montaż podwalin, montaż wypełnień

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów murów oporowych, okładzin pali
 • WD-28: wykonanie schodów,
 • KP-29: montaż balustrad na pochylni,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Wa-wy, oczepów muróoporowych
 • Ekrany: wykonanie głowic, montaż podwalin, montaż wypełnień

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie okładzin pali, schodów
 • WD-21: profilowanie stożków,
 • WD-28: wykonanie schodów,
 • KP-29: montaż balustrad na pochylni,
 • MO-30A: wykonanie gabionów od strony Wa-wy
 • MO-30B: malowanie grodzic,
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych i głowic, montaż podwalin, montaż wypełnień

PAŹDZIERNIK 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie okładzin pali,
 • WD-21: montaż balustrad na oczepach, profilowanie stożków,
 • WS-22: montaż balustrad, 
 • WD-22A: montaż balustrad,
 • WD-23: montaż balustrad,
 • WD-24: montaż balustrad na oczepach, profilowanie stożków,
 • WD-25: profilowanie stożków,
 • WD-26A: ułożenie schodów technicznych,
 • WD-28: wykonanie schodów,
 • MO-30B: malowanie grodzic,
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych i głowic, montaż podwalin.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • WD-25: profilowanie stożków,
 • WD-28: wykonanie schodów, profilowanie stożków,
 • WD-26A: ułożenie schodów technicznych,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony W-wy,
 • Ekrany: wykonanie głowic.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie okładzin pali, 
 • WD-26A: ułożenie schodów technicznych, profilowanie stożków,
 • WD-28: wykonanie schodów,
 • KP-29: betonowanie dylatacji,
 • MO-30A: kotwienie od str. W-wy, wykonanie gabionóod strony W-wy
 • MO-30B: wykonanie oczepów muróoporowych, malowanie grodzic,
 • WD-30: wykonanie okładzin pali
 • Ekrany: wykonanie głowic.

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • WD-26A: wykonanie schodów, obciążenie próbne,
 • WD-28: wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • KP-29: montaż dylatacji, wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • MO-30A: kotwienie od str. W-wy, wbicie ścianki od strony W-wy i przy obiekcie, wykonanie gabionów od strony Grójca i W-wy
 • MO-30B: wykonanie oczepów murów oporowych, , malowanie grodzic,
 • WD-30: wykonanie okładzin pali
 • Ekrany: wykonanie głowic

WRZESIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-26A: wykonanie schodów, w-wy ścieralnej, obciążenie próbne,
 • WD-28: wykonanie odwodnienia pod obiektem, obciążenie próbne,
 • KP-29: montaż dylatacji, wykonanie odwodnienia pod obiektem,
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony W-wy i przy obiekcie, wykonanie gabionóod strony Grójca 
 • MO-30B: wykonanie oczepów muróoporowych, antykorozji stali, malowanie grodzic,
 • WD-30: wykonanie okładzin pali
 • Ekrany: wykonanie głowic

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki
 • WD-21: hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki
 • WD-26A: izolacja płyty pomostu, wykonanie schodów,
 • WD-28: montaż balustrad, odwodnienie pod obiektem
 • KP-29: wykonanie schodów, montaż balustrad, wykonanie nawierzchni na chodnikach,
 • MO-30A: wykonanie gabionóod strony Grójca 
 • MO-30B: wykonanie oczepów muróoporowych, antykorozji stali, 
 • WD-30: wykonanie okładzin pali
 • Ekrany: wykonanie głowic

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-28: wykonanie asfaltu twardolanego, wykonanie w-wy ścieralnej
 • KP-29: wykonanie schodów, wykonanie nawierzchni na chodnikach, 
 • PZM-1: wykonanie asfaltu twardolanego (j. Grójec)
 • PZM-2: wykonanie asfaltu twardolanego (j. Warszawa) 
 • MO-30A: wykonanie gabionów od strony Grójca 
 • MO-30B: wykonanie oczepów murów oporowych, antykorozji stali, montaż balustrac 
 • WD-30: wykonanie okładzin pali P1
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25:  hydrofobizacja
 • WD-26A: wykonanie odwodnienia pod obiektem, 
 • WD-28:montaż barier, izolacja płyty pomostu,
 • KP-29: wykonanie schodów,
 • MO-30A: wykonanie gabionów od strony Grójca, 
 • MO-30B: wykonanie oczepów murów oporowych, antykorozji stali 
 • WD-30: wykonanie okładzin pali P1
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych

SIERPIEŃ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25:  hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki
 • WD-26A: wykonanie nawierzchni na chodnikach, hydrofobizacja + nawierzchnia odporna na chlorki,wykonanie odwodnienia pod obiektem, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 5
 • WD-28:montaż barier,
 • PZM-1: wykonanie asfaltu twardolanego (j.Warszawa)
 • PZM-2: wykonanie asfaltu twardolanego (j. Grójec)
 • KP-29: wykonanie schodów,
 • MO-30B: wykonanie oczepów muróoporowych, wykonanie antykorozji stali
 • WD-30: piaskowanie pali
 • Ekrany: wykonanie pali fundamentowych

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-28: wykonanie fundamentu z gruntu zbrojonego na i za podporą 1
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia 
 • PZM-2: Wykonanie zasypki za przyczółkami (n.Grójec), wykoannie wykopu i chudego betonu pod drogę główną( n. Warszawa)

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów murów oporowych, 
 • WD-25:  obciążenie próbne
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 1
 • PZM-1: wykonanie płyty przejściowej (cz. Południowa), izolacji obiektu,
 • PZM-2: deskowanie ścian (n. Warszawa), zbrojenie całego obiektu (n. Warszawa), deskowanie całego obiektu (n. Warszawa), wykonanie zasypki za przyczółkami (n. Warszawa), wykonanie płyty przejściowej
 • MO-30A: kotwienie od strony Warszawy
 • MO-30B: wykop do rzędnej

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WK-20: wykonanie oczepów murów oporowych, 
 • WD-25:  obciążenie próbne
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 1
 • PZM-1: wykonanie płyty przejściowej (cz. Południowa), izolacji obiektu,
 • PZM-2: deskowanie ścian (n. Warszawa), zbrojenie całego obiektu (n. Warszawa), deskowanie całego obiektu (n. Warszawa), wykonanie zasypki za przyczółkami (n. Warszawa), wykonanie płyty przejściowej
 • MO-30A: kotwienie od strony Warszawy
 • MO-30B: wykop do rzędnej

LIPIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie oczepów murów oporowych, warstwy ścieralnej,
 • WD-25: wykonanie drenażu ustroju nośnego, ułożenie schodów skarpowych,
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3, wykonanie zasypki za przyczółkami podpory nr 1, wykonanie płyty przejściowej na podporze nr 1,
 • PZM-1: wykonanie płyty przejściowej (cz. Południowa),
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: deskowanie ścian (n. Warszawa), zbrojenie całego obiektu (n. Warszawa), deskowanie całego obiektu (n. Warszawa)
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony Warszawy i przy obiekcie,
 • MO-30B: kotwienie od strony Warszawy.

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WS-22: wykonanie drenażu ustroju nośnego,
 • WD-25: wykonanie drenażu ustroju nośnego, ułożenie schodów skarpowych,
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28: betonowanie dylatacji
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (n. Warszawa)
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony Warszawy i przy obiekcie.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie drenażu ustroju nośnego, montażem odwodnienia, ułożeniem schodów skarpowych, 
 • WD-26A: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28: betonowanie dylatacji, wykonaniem płyty przejściowej, wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-1: wykonanie  płyt przejściowych
 • PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą główną (n. Warszawa)
 • MO-30A: wbicie ścianki od strony Warszawy i przy obiekcie 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, 
 • WD-26A: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28: wykonanie ścianki zaplecznej, montaż dylatacji, wykonanie zasypki pod płytę przejściową,
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-1: wykonanie zasypki za przyczółkami, płyt przejściowych.

CZERWIEC 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-25: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, drenażu ustroju nośnego
 • WD-26A: wykonanie kap chodnikowych, gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1, ułożenie krawężników na podsypce,
 • KP-29: wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie kap chodnikowych (n. Grójec).

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie stożków.

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  odwodnienie obiektu, wykonanie schodów skarpowych, stożków,
 • WD-24: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, barier, schodów skarpowych, odwodnienie obiektu,
 • WD-26A: demontaż rusztowania i deskowania, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • PZM-1: deskowanie całego obiektu, zbrojenie UN, wykonanie UN,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. zachodnia,
 • PZM-2: izolacja płyty pomostu (n. Grójec). 

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie oczepu na murze zbrojonym, barier, odwodnienie obiektu, wykonanie schodów skarpowych, stożków,
 • WD-24: wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-26A: demontaż rusztowania i deskowania, izolacja płyty pomostu, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1,
 • WD-28:  wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3,
 • PZM-1: deskowanie całego obiektu, zbrojenie UN, wykonanie UN,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyt przejściowych (n.Grójec). 

MAJ 2020

Tydzień IV

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie barier, balustrad,
 • WD-24: wykonanie izolacji, drenów, ścieków i osadzanie wpustów, warstwy ścieralnej, barier,
 • WD-25: wykonanie nawierzchni na chodnikach, asfaltu twardolanego,
 • WD-26A: demontaż rusztowania i deskowania,
 • WD-28: wykonanie kap chodnikowych, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3
 • PZM-1: deskowanie całego obiektu, zbrojenie UN, wykonanie UN,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyt przejściowych (n.Grójec). 

Tydzień III

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21: wykonanie nawierzchni na chodnikach
 • WD-26A: sprężenie ustroju nośnego,
 • WD-28: demontaż rusztowania i deskowania, wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 1
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia,
 • PZM-2: wykonanie płyt przejściowych (n.Grójec), wykoannie płyty fundamentowej pod drogą główną (n. Warszawa).

Tydzień II

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-28: wykonanie fundamentu z gruntu zbrojonego na i za podporą 1
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu,
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia 
 • PZM-2: Wykonanie zasypki za przyczółkami (n.Grójec), wykoannie wykopu i chudego betonu pod drogę główną( n. Warszawa)

Tydzień I

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

 • WD-21:  wykonanie oczepu na murze zbrojonym,
 • WD-25: wykonanie płyty przejściowej,
 • WD-26A: zbrojenie ustroju nośnego,
 • WD-28: demontaż rusztowania i deskowanie
 • PZM-1: deskowanie ścian, zbrojenie całego obiektu
 • KP-29:  wykonanie pochylni cz. wschodnia i zachodnia.

LUTY 2020/MARZEC 2020/KWIECIEŃ 2020

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych związanych z obiektem:

WD-21: izolacja płyty pomostu

2020.03 WD-21

WS-22: izolacja płyty pomostu

2020.03 WS-22

WD-24: izolacja płyty pomostu, wykonanie płyty przejściowej

2020.03 WD-24

WD-25: wykonanie gruntu zbrojonego wraz z oblicowaniem za podporą nr 3

2020.03 WD-25

WD-26A: konstrukcje wsporcze (rusztowanie)

2020.03 WD-26

WD-28: zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie

2020.03 WD-28

KP-29: wykonanie ustroju nośnego, wykonanie pochylni

2020.03 KP-29

MO30B: wykonanie oczepu

2020.03 MO30

WD-30: izolacja płyty pomostu

2020.03 WD-30

 

GRUDZIEŃ 2019/STYCZEŃ 2020

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych na następujących obiektach:

WS-22: wykonanie kap chodnikowych. 

2019.11 WS-22

WD-24: fundamentu muru oporowego P1, P3, wykonanie muru zbrojonego wraz z oblicowaniem.

2019.11 WD-24

WD-25: montaż krawężników (nitka Tarczyn), montaż krawężników (nitka Warszawa), wykonanie kap chodnikowych (nitka Tarczyn).

2019.11 WD-25

WD-26a: przygotowanie platformy pod palownice (P3, P4, P5).

2019.11 WD26a

PZM-1: montaż desek gzymsowych, wykonanie kap (DZ-3).

2019.11 PZM1

KP-29: wykonanie fundamentów (część zachodnia).

2019.11 KP29

PZM-2: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-1.4.  

2019.11 PZM2

MO30b: wbicie ścianki od strony Warszawy.

2019.11 MO30

WD-30: zbrojenie zwieńczenia podpór 1,2,3, betonowanie z wykończeniem powierzchni oraz pielęgnacją.

2019.11 WD30

 

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych na następujących obiektach:

WK-20: wykonanie zbrojenia wraz z montażem osłonek kabli, betonowaniem z wykończeniem powierzchni.

1.WK20

WD-22: wykonanie zasypki za przyczółkami.

WD-22a: deskowanie ścian, zbrojenia UN, wykonanie ustroju nośnego.

4.WD22a

WD-24: wykonanie konstrukcji wsporczych + deskowanie. 

6.WD24

WD-25: wykonanie konstrukcji wsporczych + deskowanie nitka Tarczyn, zbrojenia UN nitka Tarczyn.

7.WD25

WD-26a: wykonanie filarów podpory nr 2, wykonanie oczepu podpory nr 1. 

8.WD26a

WD-28: wykonanie filarów podpory nr 1, wykonanie filarów podpory nr 3, wykonanie oczepu podpory nr 1.

9.WD28

PZM1: wykonanie płyty fundamentowej pod drogą DZ-3.

10.PZM1

WD-30: wykonanie pali CFA.

12.WD30

SIERPIEŃ 2019 / WRZESIEŃ 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót mostowych na następujących obiektach:

WK-20: demontaż larsenów w międzytorzu.

WD20 VIII (2)

WD20 VIII (4)

WD-21: deskowanie ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego.

WD21 VIII (1)

WD21 VIII (4)

WS-22: deskowanie ścian przyczółków (nitka Warszawa), zbrojenie ustroju nośnego (nitka Warszawa).

WS22 VIII (4)

WS22 VIII (3)

WD-23: wykonanie kap chodnikowych, izolacja płyty pomostu. 

WD23 VIII (3)

WD-24: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 1.

WD24 VIII (2)

WD-25: wykonanie fundamentów podpory, wykonanie filarów podpory nr 2 i nr 3.

WD25 VIII (2)

WD-28: przygotowanie platformy pod palownice.

WD28 VIII (3)

 

LIPIEC 2019

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót na następujących obiektach:

WK-20: wykonanie montażu torowiska wraz z montażem trakcji – tor 2, na 17.07.2019 planowane jest wykonanie próbnego obciążenia.

WK20 07 

 

WD-21: wykonanie oczepu podpory nr 3 i nr 1, przygotowanie podłoża pod rusztowanie, konstrukcje wsporcze.

WD21 07 

 

WS-22: zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Kraków),  zbrojenie ściany przyczółku nr 1 i 2 ( nitka Warszawa)deskowanie ścian przyczółków ( nitka Warszawa), wykonaniem UN ( nitka Kraków).

WS22 07

 

WD-23: wykonanie zasypki za przyczółkami.

 WD23 07

 

WD-24: wykonanie chudego betonu pod fundamentami podpór P1, P2 i P3, wykonanie fundamentów podpory P1, P2 i P3.

WD24 07

 

WD-25: wykonanie chudego betonu pod fundamentami podpór P1, P2 i P3, wykonanie fundamentów podpory P1, P2 i P3.

WD25 07

 

Wykonawca jest w trakcie prowadzenia robót branżowych związanych z siecią wodociągową i kanalizacyjną: kolizja W6 i W11. Kolizje telekomunikacyjne T7e, T7d, T8, T7a, T7b. Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej G4, G16, G12, G17. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektro-energetycznej: kolizja enN11, kolizja enN13, kolizja eSN7,  kolizja z siecią WN 110 – stanowisko 83a, 96, 97a.

 

CZERWIEC 2019

 • WK-20: wykonanie zbrojenia raz z montażem osłonek kabli, rur osłonowych teletechnicznych i osadzeniem wpustów.

WK 20 (1)

WK 20 (2)

WK 20 (3)

WK 20 (4)

 • WD-21: wykonanie wykopu fundamentowego wraz z wymianą gruntu pod podpory, wykonanie fundamentu podpory nr 2 i 3.

WD 21 (1)

WD 21 (2)

WD 21 (4)

WD 21 (5)

 • WS-22: wykonywanie fundamentu podpory nr 1 i 2, zbrojenie ściany przyczółka nr 1 i 2, deskowanie ścian przyczółków, deskowanie ustroju nośnego.

WD 22 (1)

WD 22 (2)

WD 22 (3)

 • WD-23: wykonywanie płyty fundamentowej.

WS 23 (1)

WS 23 (2)

WS 23 (3)

 • WD-25: wykonanie wykopu fundamentowego oraz przygotowanie platform pod sprzęt wykonujący kolumny DSM dla podpór P1, P2 i P3.

/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu