POIS RP GDDKiA FS
Środa, 21/06/2023

Wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu na DW 876 w rejonie węzła Tarczyn Północ


W czwartek 22.06.2023r. planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji na DW876  w rejonie węzła Tarczyn Północ.

Zmiana będzie polegać na zwężeniu obu pasów ruchu DW786 w rejonie węzła Tarczyn Północ na odcinku 100m (zjazd z ronda w kierunku miejscowości Łoś). Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 876 prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h  Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest dowiązaniem nowego przebiegu DW876 do istniejącego przekroju drogi.  

Zmiana organizacji ruchu nie powoduje zmiany kursowania linii dziennych.

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu – lipiec 2023r. (3 tygodnie)


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu