POIS RP GDDKiA FS
Czwartek, 06/07/2023

Wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu na DW 876 w rejonie węzła Tarczyn Północ


W dniu 11.07.2023 r. o godzinie 8:00 planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu tymczasowej organizacji ruchu na DW876 w rejonie węzła Tarczyn Północ. 

Zmiana będzie polegać na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu od strony miejscowości Tarczyna przed rondem z wprowadzeniem tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h. Natomiast od strony miejscowości Łoś zostanie wprowadzone zwężenie obu jezdni z ograniczeniem prędkości do 30km/h. Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest dowiązaniem nowego przebiegu DW876 do istniejącego przekroju drogi. 

Przewidywany czas trwania zmiany organizacji ruchu 3 tygodnie. 


/ Zamawiający

GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
http://www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S. Polska Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
http://www.safege.pl

/ WYKONAWCA ODC. A

POLAQUA Spółka z o. o. ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
http://www.polaqua.pl/

/ WYKONAWCA ODC. B

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
http://www.intercor.eu

/ Wykonawca ODC. C

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Ul. Wadowicka 8 30-415 Kraków
http://www.mota-engil-ce.eu